FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Komisje (Zespoły tematyczne) Rady Dzielnicy


RAMY DZIAŁANIA ZESPOŁÓW PRZY RADZIE JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 18

1. Celem rozpoznania kwestii problematycznych i doprowadzenia do lepszej koordynacji działań miasta na rzecz mieszkańców dzielnicy Murcki powołuje się zespoły tematyczne. 
2. Zespoły powstały na podstawie uchwały Rady Jednostki pomocniczej nr 18 Murcki miasta Katowice nr. 5/2006
3. Członkami zespołów zostają osoby zainteresowane – przedstawiciele rady pomocniczej. Zespoły przed radą pomocniczą reprezentuje przewodniczący, bądź w przypadku uzasadnionym jego zastępca. Przewodniczący i wiceprzewodniczący zespołu wybierany wśród jej członków. Do obowiązku przewodniczącego należy złożenie sprawozdania z działań komisji.
4. Rada powołała 3 Zespoły 

 
 

Zespół ds. Kultury i Sportu

 

Zespół ds. Społecznych

 

Zespół ds. Gospodarczych

Wstecz


 


© 2006, Katowice - Murcki